Fitna

Islamkritisk film skaper debatt

 

27. mars 2008 vart filmen ”Fitna” publisert på internett. Filmen presenterer ein kritikk av islam og såkalla islamisme, det vil seie den type konservativ islamsk tenking som ikkje vil skilje islam ut frå den politiske sfæren. Bak filmen står den nederlandske politikaren Geert Wilders, som står for ein restriktiv politikk med omsyn til innvandring.

 

Wilders film ”Fitna” (arab. splitting, prøving, anarki) varer i om lag 17 minutt, og filmen opnar med eit bilete av den kanskje mest kjende Muhammedkarikaturen, der Muhammed vert framstilt med eit hovud som ei bombe. Så glir det heile over over i film-, foto-, og lydmateriale frå terrorhandlingar i New York, Madrid og London, samt resitering av vers frå Koranen (8,60; 4,56; 47,4; 4,89 og 8,39). Groteske bilete og desperate røyster som bed om hjelp vert kryssklipt med opptak av islamske imamar som oppfordrar til drap av Allahs fiendar. Det heile vert akkompagnert av ”Åses død” frå Peer Gynt av Edvard Grieg.

 

Filmen tek også opp Theo van Goghs drap, Koranens fiendebilete av jødar, dødsstraffa for fråfall frå islam, kvinneleg omskjering, homofili, veksande antal muslimar i Europa og islamistiske planar om å overta Nederland. Filmen vert avslutta med ein del korte, kritiske setningar mot islam og islamisering, før vi på nytt får sjå den nemnte Muhammedkarikaturen, men denne gongen med ei klokke som tel ned og ei lunte som er i ferd med å tenne bomba.

 

Kva ynskjer Wilders å oppnå med denne filmen? Umiddelbart kan ein peike på at filmen ganske sikkert vil føre til eit oppsving for hans politiske oppslutning. Men like fullt må ein understreke at det er heilt legitimt – og rosverdig – at Wilders peikar på mange av dei djupt problematiske sidene ved islamismen slik han har blomstra opp frå og med andre halvdel av det 20. århundre og inn i vårt århundre. At islamismen i mange utgåver er ein ideologi som slett ikkje kan sameinast med vestleg demokrati og trusfridom, er diverre sant.

 

Wilders har møtt fleire typar av kritikk etter at filmen vart kjent. Ein del av kritikken er det lett å istemme, dette gjeld i særleg grad bruken av karikaturteikning. Sjølv om ein kritiserer tankar innanfor islam, er det unødvendig og lite fruktbart å ty til hån og latterleggjering. Men Wilders har også møtt kritikk for at han ikkje skjelnar mellom islam og islamisme, og for at han heller ikkje skjelnar mellom islam og muslimar. Wilders peikar korrekt nok på at det er Koranen sjølv som oppfordrar til dei ekstreme islamistiske haldningane. Men han burde også i sin film gjeve uttrykk for at på langt nær alle muslimar står for desse haldningane.

 

Kjelder: Wikipedia, Youtube.

 

Stikkord: , , , , , ,

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: